Badanie biorezonansem zwane również biorezonansem magnetycznym jest w stanie wykonać dokładne odczyty ciała na poziomie komórkowym w ciągu zaledwie jednej minuty.
Program sporządza obszerną ekspertyzę oraz dostarcza informacji o stanie narządów i układów w tym niezależny, skrócony do 5 parametrów, raport dla dzieci w wieku 2 – 12 lat.
Pozwoli także określić niedobory witamin i minerałów, alergeny, obecność metali ciężkich i toksyn będących pierwotną przyczyną zaburzeń w ciele.
Osoba badana otrzyma informacje o zaburzeniach występujących w organizmie i patogenach .
Wyniki są podane w formie wykresów cyfrowych podobnie jak w przypadku badań laboratoryjnych.
Po przeanalizowaniu wyników badań, zastanawiamy się czy warto niektóre parametry potwierdzić badaniami laboratoryjnymi. Mając komplet informacji doradzamy właściwe terapie : oczyszczające, wzmacniające, regenerujące w zależności od potrzeb danego organizmu